ZEZ-uitkering: hoelang en wanneer?

De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u de uitkering laat ingaan.
Na uw bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken uitkering.

De ZEZ-uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof, ook als u eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum.

Ik beval voor het begin van mijn uitkering

Als u bevalt voor het begin van uw ZEZ-uitkering, dan duurt uw uitkering ook 16 weken.

Voorbeeld

U bevalt 8 weken voor de uitgerekende datum, dus nog voordat het zwangerschapsverlof is begonnen. Dan gaat uw verlof in op de dag na de geboorte van uw kind en duurt in totaal 16 weken. Uw ZEZ-uitkering duurt net zo lang als uw verlof.