ZEZ-uitkering aanvragen

U vraagt de ZEZ-uitkering aan via Mijn UWV. Log in met uw DigiD en klik op Aanvragen. Ga vervolgens naar Zwangerschapsuitkering. 

U heeft voor het aanvragen van een ZEZ-uitkering de volgende gegevens nodig:

  • Uw burgerservicenummer. 
  • Uw inkomsten zoals vermeld op uw Aangifte Inkomstenbelasting. 
  • Hoeveel uur u werkt. Of u vervanging regelt. 
  • Uw vermoedelijke bevallingsdatum. 
  • Uw eventuele vrijwillige Ziektewetverzekering bij UWV.

Let op: u hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken mee te sturen om aan te tonen dat u tot de ZEZ-doelgroep behoort. Zoals opdrachtovereenkomsten of een meewerkcontract. Maar wij kunnen u tot 2 jaar na de ZEZ-uitkering nog wel om deze bewijsstukken vragen. Bewaar deze dus goed. U hoeft ook geen zwangerschapsverklaring mee te sturen, maar u vraagt deze wel aan. Bewaar de verklaring tot in elk geval 1 jaar na de einddatum van uw zwangerschapsuitkering. Het kan namelijk voorkomen dat wij nog om de verklaring vragen.

Tijdelijke versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis passen wij tijdelijk een versoepeling toe van het aantal uren dat u minimaal als zelfstandige gewerkt moet hebben (het urencriterium). 

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 mag u altijd 24 uur per week rekenen. Ook als u minder dan dit aantal uren gewerkt heeft. Daar telt u het aantal gewerkte uren van de overige maanden bij op. Is dit in totaal 1.225 uur of meer, dan voldoet u aan het urencriterium. De hoogte van uw uitkering is maximaal gelijk aan het bruto wettelijk minimumloon.

Bent u seizoensgebonden ondernemer?

Ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? En komt u op basis van bovenstaande berekening voor 2020 niet aan het minimum aantal uren van 1.225? Dan mag u uitgaan van het aantal uren dat u in 2019 gewerkt heeft van 1 maart tot en met 30 september. Daar telt u het aantal gewerkte uren van 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 en van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 bij op. Is dit totaal 1.225 uur of meer, dan voldoet u aan het urencriterium. U moet uw uren wel kunnen aantonen.

Aanvragen ZEZ-uitkering