ZEZ-uitkering aanvragen

U vraagt uw ZEZ-uitkering als volgt aan:

  1. Vul de Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen in. Geef op de aanvraag aan of u de uitkering wilt laten overmaken aan een bureau dat uw vervanging regelt.
  2. Stuur de aanvraag naar ons. Doe dit op zijn vroegst wanneer u 24 weken zwanger bent, maar uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.
  3. Stuur bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring mee.

Let op: U hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken mee te sturen om aan te tonen dat u tot de ZEZ-doelgroep behoort. Zoals bijvoorbeeld opdrachtovereenkomsten of een meewerkcontract. Maar wij kunnen u tot 2 jaar na de ZEZ-uitkering nog wel om deze bewijsstukken vragen. Bewaar deze dus goed.

Aanvragen ZEZ-uitkering