Ik ben vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet

Bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet bij UWV? Dan krijgt u bij zwangerschap en bevalling een zwangerschapsuitkering van UWV. Deze uitkering is 100% van het verzekerde dagloon. U vraagt de uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. 

Bel hiervoor met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen. 

Heeft u zich vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet voor een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimum(jeugd)loon? Dan kunt u misschien op uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering een aanvulling krijgen tot het wettelijk minimum(jeugd)loon. Hiervoor vraagt u een ZEZ-uitkering aan. Meer informatie over het aanvragen van de uitkering vindt u bij ZEZ-uitkering aanvragen.

Let op: u moet de ZEZ-uitkering apart aanvragen via Mijn UWV. Stuur de aanvraag van de ZEZ-uitkering op zijn vroegst op wanneer u 24 weken zwanger bent, maar uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

Aanvragen ZEZ-uitkering