Krijg ik een ZEZ-uitkering?

Ik was tussen 2005 en 2008 zwanger en werkte als zelfstandige

Recht op de compensatie bij overlijden

Wanneer de vrouw overleden is, kunnen de volgende nabestaanden de compensatie aanvragen:

  • de persoon die bij het overlijden echtgenoot of partner was, of:
  • als er geen echtgenoot of partner is: de kinderen.

De nabestaande vult het aanvraagformulier in en ondertekent het.