Krijg ik een ZEZ-uitkering?

Ik was tussen 2005 en 2008 zwanger en werkte als zelfstandige

Werkte u in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige, en bent u in die periode bevallen? Dan heeft u destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Op 17 oktober 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat hier een compensatieregeling voor komt. De compensatie bedraagt € 5.600 bruto per bevalling.

Aanvragen compensatie voor zelfstandigen

Wanneer komt u in aanmerking voor de compensatie?

Hoe en wanneer vraagt u de compensatie aan?

U vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u vanaf 15 mei 2018 hier downloaden.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

  • Uw burgerservicenummer;
  • Geboortedatum en burgerservicenummer van uw kind(eren) die in de periode 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 geboren is/zijn;
  • Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner;
  • Als u meewerkend echtgenote/partner was; het burgerservicenummer van uw (toenmalige) partner.

Na uw aanvraag krijgt u van ons binnen 6 tot 8 weken een ontvangstbevestiging.

Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling.

Betaling van de compensatie

Nadat uw aanvraag bij ons binnen is, controleren wij of u recht heeft op de compensatie. Als dat zo is, betalen wij u het bedrag vanaf 1 januari 2019. Dit is besloten omdat u dan op tijd uw extra inkomsten kunt doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor uw (gezins-)inkomsten.

Bevallen van een meerling

Bent u bevallen van een meerling? Dan geldt dat als 1 bevalling. Hiervoor krijgt u dus een compensatie van € 5600.