Hoelang duurt mijn ZEZ-uitkering na de bevalling?

Uitkering als mijn kind na de bevalling in het ziekenhuis ligt

U heeft altijd recht op minstens 16 weken ZEZ-uitkering. Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kunt u in sommige gevallen uw uitkering verlengen.

Als uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag uw bevallingsuitkering langer duren (maximaal 10 weken). Wij berekenen de extra dagen uitkering in 4 stappen:

  1. Kijk hoeveel dagen uw kind in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan telt u die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat.
  2. Trek de eerste 7 dagen van de totale ziekenhuisopname af.
  3. Daarna telt u van het resterende aantal opnamedagen alleen het aantal dagen mee dat binnen uw bevallingsuitkering ligt. Met dit aantal dagen rekent u verder.
  4. Duurde uw bevallingsuitkering langer dan 10 weken? Bijvoorbeeld omdat u voor de uitgerekende datum bent bevallen? Of omdat u minder dan 6 weken zwangerschapsuitkering heeft opgenomen? Het aantal dagen dat uw bevallingsuitkering langer duurt dan 10 weken, trekt u dan af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsuitkering.

Duurde uw bevallingsverlof 10 weken, dan geldt de uitkomst van stap 3. 

Voorbeeld

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsuitkering voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt u 4 weken op. Vervolgens bevalt u 2 weken voor de uitgerekende datum. U heeft dan voor de bevalling maar 2 weken uitkering gehad. De bevallingsuitkering duurt dan 14 weken in plaats van 10 weken. Uw kind ligt binnen deze 14 weken in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

  1. Het totaal aantal dagen dat uw kind in ziekenhuis ligt is 7 weken, dus 49 dagen.
  2. De eerste 7 dagen van de opname trekt u hiervan af: 49-7 = 42 dagen.
  3. Van deze 42 dagen neemt u alleen het aantal dagen dat binnen de bevallingsuitkering ligt. Hier is dat 14 weken. De 42 dagen ziekenhuisopname liggen in dit geval binnen deze periode van 14 weken. U rekent verder met deze 42 dagen.
  4. Het aantal dagen dat uw bevallingsuitkering langer duurt dan 10 weken, trekt u af van het aantal dagen bij stap 3. In dit geval duurde uw bevallingsuitkering 14 weken. 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Het aantal dagen extra bevallingsuitkering is dan 42 dagen – 28 dagen = 14 dagen.
Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering Aanvragen verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind