Tijdens de Ziektewet-beoordeling krijgt u eerst een gesprek met de verzekeringsarts. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.

De verzekeringsarts beoordeelt uw gezondheid. Met deze arts bespreekt u uw lichamelijke en psychische klachten. Daarna beoordeelt de arts wat u wel en niet kunt doen. Ook kijkt hij of uw klachten tijdelijk zijn of blijvend.

Na dit gesprek zijn er twee mogelijkheden:

  • Als de verzekeringsarts vindt dat u mogelijkheden heeft om te werken, dan krijgt u daarna een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Ook hier geldt: als u dat prettig vindt, mag u iemand meenemen. De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u nog kunt doen, wat u daarmee kunt verdienen en of u nog steeds recht heeft op een Ziektewet-uitkering.
  • Blijkt uit het gesprek met de verzekeringsarts dat u nu en in de toekomst niet kunt werken? Dan kunt u misschien vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. Overleg dit met de verzekeringsarts.