Als u werkt, of meer gaat werken, gaat uw Ziektewet-uitkering meestal omlaag. Maar uw totale inkomen gaat wel omhoog. Het is dus gunstig om te gaan werken. De hoogte van uw totale inkomen per dag met een Ziektewet-uitkering kunt u nagaan met de Rekenhulp Ziektewet.

Inkomsten die geen invloed hebben op uw Ziektewet-uitkering

De volgende inkomsten trekken wij niet af van uw uitkering:

  • het inkomen van uw partner
  • uw vermogen of spaargeld
  • een erfenis
  • alimentatie
  • kinderbijslag
  • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt
  • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
  • een PAWW (Private Aanvulling WW en WGA), behalve als u een toeslag ontvangt