Als u ziek bent geworden tijdens of na uw WW-uitkering, dan loopt uw WW-uitkering eerst nog door. Na 13 weken ziekte krijgt u dan een Ziektewet-uitkering.

In de volgende 2 situaties stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent:

  1. U bent ziek door uw zwangerschap of bevalling of na een orgaandonatie. Dan stopt uw WW-uitkering op het moment waarop u zich ziek meldt. U krijgt dan direct een Ziektewet-uitkering.
  2. De maximale uitkeringsduur is bereikt in de eerste 13 weken dat u ziek bent. U krijgt dan automatisch een Ziektewet-uitkering zodra uw WW-uitkering stopt.

Ongeveer 8 weken na uw ziekmelding beoordelen wij of u sollicitatieplicht heeft voor de Ziektewet. Heeft u dan geen sollicitatieplicht voor de WW, maar wel voor de Ziektewet? Dan stelt de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van UWV in overleg met u een Plan van aanpak op. Daarin staat wat u moet doen om beter te worden. En wat u gaat doen om weer aan het werk te gaan, en hoe wij u hierbij helpen.

Geef elke maand uw inkomsten door

Bent u ziek geworden tijdens of na uw WW-uitkering en krijgt u daarom nu een Ziektewet-uitkering? Dan moet u maandelijks uw inkomsten aan ons doorgeven. U doet dit met de Inkomstenopgave. Dit is dezelfde Inkomstenopgave die u ook voor uw WW-uitkering invulde.

Uw Inkomstenopgave staat pas voor u klaar op Mijn UWV of in de UWV-app als de maand is afgelopen. Eerder kunt u de Inkomstenopgave dus niet invullen. Hebben wij uw Inkomstenopgave ontvangen? Dan staat uw uitkering binnen 14 dagen op uw rekening.

Invullen Inkomstenopgave