De vragen gaan over uw situatie. Vul de vragenlijst in voor de datum die in de brief staat.

  1. Ga naar ziekgemeld.uwv.nl
  2. Log in met de DigiD-app of sms-controle.
  3. Beantwoord alle vragen.

Na het invullen ontvangt u een brief of belt een medewerker van UWV u.

Heeft u een WW-uitkering en heeft u bij uw ziekmelding aangegeven dat u verwacht binnen 2 weken beter te zijn? Dan hoeft u geen vragenlijst in te vullen.