Invullen digitale vragenlijst

Om te beoordelen of u een Ziektewet-uitkering krijgt, vult u na uw ziekmelding een digitale vragenlijst in. U krijgt hierover een brief. In de vragenlijst stellen wij u vragen over uw situatie. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult. Alleen dan kunnen we beoordelen of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering.

Heeft u een WW-uitkering en bij uw ziekmelding aangegeven dat u verwacht binnen 2 weken beter te zijn? Dan hoeft u geen vragenlijst in te vullen.

Zo vult u de digitale vragenlijst in:

  1. Ga naar ziekgemeld.uwv.nl
  2. Log in met de DigiD-app of sms-controle. Heeft u die nog niet? Vraag deze dan direct aan via www.digid.nl.
  3. Vul uw persoonlijke code in die in de brief staat.
  4. Beantwoord alle vragen. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en op een later moment verdergaan met de vragenlijst. Vul de vragenlijst zo snel mogelijk in. Maar doe dit uiterlijk voor de datum die in uw brief over de vragenlijst staat.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een brief of neemt een medewerker van UWV telefonisch contact met u op.