Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, verandert er niets in uw zorgverzekering. U blijft dezelfde premie betalen. U heeft een basiszorgverzekering, en daarnaast mogelijk een aanvullende verzekering. Als werknemer kreeg u misschien een korting hiervoor. Dit heet de collectiviteitskorting. Bij een Ziektewet-uitkering krijgt u deze korting niet. Misschien heeft uw gemeente een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Vraag hiernaar bij de sociale dienst van uw gemeente.

Misschien kunt u wel zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw zorgverzekering. Als u al zorgtoeslag krijgt, dan kan deze hoger worden als uw inkomen daalt.