Ik heb een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en ben ziek

Kunt u niet werken en heeft u een volledige WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering? Als u ziek wordt, hoeft u dit niet altijd door te geven aan UWV. Bijvoorbeeld als u griep krijgt. In deze gevallen loopt uw WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering gewoon door.

Is uw gezondheid slechter geworden door dezelfde ziekte of handicap waarvoor u de uitkering krijgt? Geef dit dan meteen aan ons door.