Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, U kunt in de volgende gevallen misschien een Ziektewet-uitkering krijgen:

  • Uw contract loopt af tijdens uw ziekte.
  • U bent een uitzendkracht en heeft een uitzendbeding.
  • U bent een oproep- of invalkracht en heeft geen arbeidscontract op het moment dat u ziek wordt.
  • U heeft een zogenoemd fictief dienstverband: u bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, leerling bij een bedrijf, aannemer van werk (maar niet in een eigen bedrijf), zelfstandige of provisiemedewerker.

Uitzonderingen

U kunt zich niet vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook heeft u geen recht op een Ziektewet-uitkering als u binnen 4 weken na het einde van uw dienstverband ziek bent geworden.