Wat houdt de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling in?

Beoordeling van mijn gezondheid

Nadat u 42 weken ziek bent, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met onze verzekeringsarts. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Met de verzekeringsarts van UWV bespreekt u uw lichamelijke of psychische klachten. Deze arts beoordeelt wat u wel en niet kunt doen. Ook beoordeelt hij of uw klachten tijdelijk zijn of blijvend.

Na de beoordeling door de verzekeringsarts

Na de beoordeling maakt de verzekeringsarts een rapport. Kunt u volgens de arts werken? Dan krijgt u ook een gesprek met een arbeidsdeskundige van UWV. De arts geeft het rapport ook aan de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige nodigt u daarna uit voor een gesprek. Hij vertelt u of u nog steeds recht heeft op een Ziektewet-uitkering. En hij vertelt u wat er verder gebeurt met de afspraken die u heeft gemaakt over uw re-integratie.

Blijkt uit het gesprek met de verzekeringsarts dat u nu niet kunt werken en in de toekomst vrijwel zeker ook niet? Dan kunt u misschien vervroegd een WIA-uitkering aanvragen.