Wat houdt de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling in?

Tijdens de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling heeft u 2 gesprekken met medewerkers van UWV: met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. 

  • De verzekeringsarts beoordeelt uw gezondheid. In enkele gevallen is er geen gesprek nodig met de verzekeringsarts. Dit is alleen zo als hij al alle informatie heeft die nodig is voor de beoordeling.  
  • Als de verzekeringsarts vindt dat u mogelijkheden heeft om te werken, dan krijgt u daarna een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Hij beoordeelt wat voor werk u nog kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen. Vindt de verzekeringsarts dat u geen mogelijkheden heeft om te werken, dan krijgt u geen gesprek met de arbeidsdeskundige. 

De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige maken een rapport van hun gesprekken met u. U krijgt deze rapporten, samen met de beslissing, thuisgestuurd.