Na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Mijn Ziektewet-uitkering loopt door

Blijkt na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling dat u minder dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring? Of heeft u geen mogelijkheden om te werken? Dan loopt uw Ziektewet-uitkering door.

Wat gebeurt er verder?

U krijgt de Ziektewet-uitkering nog maximaal een jaar. In de 52e week van uw ziekte heeft u een gesprek met uw re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige. U evalueert dan samen het Plan van aanpak. Zijn uw mogelijkheden om te werken verbeterd in het tweede jaar dat u ziek was? Dan kunnen de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige besluiten om u opnieuw te beoordelen.

Verandert mijn uitkering?

Uw uitkering verandert niet. De hoogte van uw uitkering blijft gelijk. Wij betalen uw uitkering nog steeds elke week aan u. Ook de afspraken over uw re-integratie veranderen niet. Hetzelfde geldt voor uw rechten en plichten. U moet zich dus aan dezelfde regels houden als in het eerste jaar dat u ziek was.