Wanneer is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling?

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later dan 44 weken

In een aantal gevallen krijgt u de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling later dan de 44e week dat u ziek bent. Dit is het geval, als:

  • uw zwangerschapsverlof ingaat tussen week 44 en week 57 van uw ziekte en u na uw verlof ziek nog steeds bent;
  • u gedetineerd bent tussen week 44 en 57 van uw ziekte, en u na uw detentie nog steeds ziek bent;
  • uw contract eindigt tussen week 44 en 52 van uw ziekte. U krijgt dan een uitnodiging nadat wij uw ziekmelding hebben ontvangen. Wij beoordelen dan binnen 4 weken of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, omdat u door ziekte uw eigen werk niet meer kunt doen. Heeft u dat recht? Dan krijgt u binnen 8 weken weer een beoordeling. Dit is de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Bij deze uitgebreide beoordeling kijken we ook naar ander werk dat u zou kunnen doen. Het kan dan zijn dat uw Ziektewet-uitkering alsnog stopt;
  • uw contract stopt nadat u minimaal 52 weken ziek bent geweest. U krijgt dan een uitnodiging nadat wij uw ziekmelding hebben ontvangen. Wij beoordelen dan binnen 4 weken of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering, omdat u door ziekte uw eigen werk niet meer kunt doen. Heeft u dat recht? Dan krijgt u binnen 8 weken een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Als u meer dan 65% van het uw maatmaninkomen kunt verdienen, dan stopt uw Ziektewet-uitkering een maand na de beoordeling weer;
  • u meer dan 65% van uw maatmaninkomen verdient op de dag nadat u 1 jaar (52 weken) ziek bent. Wij stellen de beoordeling dan 6 maanden uit. Deze 6 maanden gaan in vanaf de eerste dag dat u meer dan 65% van uw maatmaninkomen bent gaan verdienen. Dit wordt berekend door de arbeidsdeskundige. Als u uitstel krijgt, dan ontvangt u daarover een brief. Binnen 8 weken voor het einde van deze periode krijgt u weer een beoordeling.