Beslissing over mijn Ziektewet-uitkering na 52 weken

Uiterlijk in de 52e week dat u ziek bent, ontvangt u de brief met een beslissing over de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. In deze brief staat of uw Ziektewet-uitkering stopt of dat u de uitkering nog maximaal 1 jaar krijgt. In de brief leest u ook de reden voor deze beslissing. Is uw beoordeling later geweest? Dan krijgt u de beslissing ook later.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken.