Wat betekenen WIA, WGA en IVA?

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt een WIA-uitkering aan als u door uw ziekte:

  • niet of minder kunt werken, en;
  • niet uw oude loon kunt verdienen.

De WIA heeft 2 uitkeringen: de WGA en de IVA.

De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kunt u krijgen als u:

  • 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) weer (meer) kunt werken, en;
  • met dat werk 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen,

De IVA-uitkering

IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering krijgt u misschien als u:

  • 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen, en;
  • dit in de toekomst bijna zeker zo blijft.