Er zijn verschillende manieren om op zoek te gaan naar een baan. Op werk.nl kunt u vacatures vinden, erop reageren en uw cv achterlaten. U vindt op deze site ook tips.

Wat vertel ik over mijn WGA-uitkering?

Heeft u een sollicitatie? Dan hoeft u een werkgever niet te vertellen dat u een WGA-uitkering heeft. Het kan wel. Een voordeel om het wel te vertellen is dat er financiële voordelen zijn voor de werkgever als hij u aanneemt. Hiermee zijn de financiële risico’s voor hem kleiner. Uw arbeidsdeskundige kan u helpen bij de keuze om het wel of niet te vertellen.

Bent u aangenomen? Dan moet u volgens de wet na 2 maanden wel vertellen dat voor u de no-riskpolis geldt, maar alleen als de werkgever daarom vraagt. U hoeft niet te vertellen welke ziekte en welke uitkering u heeft (gehad).

Bij Voordelen en regelingen voor uw werkgever leest u welke voordelen een werkgever kan hebben als hij u in dienst neemt.