Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Zoek en behoud passend werk

U krijgt een WGA-uitkering als u door uw ziekte of handicap niet meer hetzelfde kunt verdienen als vóór uw ziekte of handicap. Verdient u het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht.
Verdient u minder dan het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan gaat u op zoek naar werk dat past bij uw mogelijkheden. Dit is de sollicitatieplicht.

De Werkmap

Als u bent ingeschreven als werkzoekende, heeft u toegang tot uw persoonlijke Werkmap op internet. Via de Werkmap krijgt u bericht van de vacatures die wij voor u hebben gevonden. De arbeidsdeskundige bespreekt met u wat u gaat doen en wat u al heeft gedaan om passend werk te vinden. Tijdens het zoeken naar werk, houdt u zich aan deze afspraken over solliciteren. Als u met de Werkmap kunt werken, ontvangt u voor de afspraken over solliciteren een taak in de Werkmap. Sommige afspraken leggen wij vast in een werkplan dat u terugvindt in uw Werkmap. Gebruikt u de Werkmap niet? Dan worden de afspraken vastgelegd in een papieren werkplan.

Wat is passend werk?

Met uw arbeidsdeskundige bekijkt u welk werk passend is. Passend werk is werk waarvoor u voldoende opleiding en arbeidservaring heeft en dat aansluit bij uw mogelijkheden en uw gezondheidssituatie. Vindt u zulk werk? Dan moet u dat accepteren. Wel houden wij rekening met wat redelijk is.

Wat gebeurt er als ik passend werk niet accepteer?

Als u passend werk (volgens de afspraken met de arbeidsdeskundige) krijgt aangeboden en u weigert dit, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.