Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Wijzigingen doorgeven tijdens uw WGA-uitkering

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Doe dit binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn. Let op: gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons doorgeven.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw werk of inkomen
 • U gaat meer of minder verdienen;
 • U stopt met werken;
 • U gaat meer of minder (vrijwilligers)werk doen;
 • U doet (af en toe) niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden. Dit betekent dat u onbetaalde of betaalde werkzaamheden doet waar u niet voor in loondienst bent bij een werkgever en niet verplicht voor verzekerd bent.
 • U krijgt, naast uw WIA-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd;
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen;
 • U werkt(e) bij de overheid of in het onderwijs en wordt ontslagen en/of herplaatst.
Veranderingen vanwege uw gezondheid
 • Uw gezondheid verbetert of gaat achteruit.
 • U wordt tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.
Veranderingen in uw leefsituatie
 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U wilt bijvoorbeeld een verblijfsadres doorgeven of u krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U heeft vakantieplannen of gaat naar het buitenland.
 • U wordt gedetineerd.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Hoe geef ik een verandering door?

Wilt u een wijziging doorgeven? Ga dan naar Hoe geef ik wijzigingen door met een WIA-, WAO, WAZ- of Wajong-uitkering?

U moet wijzigingen in uw situatie aan ons doorgeven binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WGA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wijzigingen doorgeven als u buiten Nederland verblijft of woont

Verblijft of woont u buiten Nederland? Kijk dan bij Wijzigingen doorgeven als u verblijft of woont in een land buiten Nederland. De andere extra regels waar u zich aan moet houden, vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen de juiste termijn doorgegeven?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.