Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Werk mee aan uw re-integratie

U moet meewerken aan uw re-integratie om zo snel mogelijk weer (meer) aan het werk te gaan. Dit kan ander werk zijn dan het werk dat u eerst deed. U maakt afspraken met de arbeidsdeskundige van UWV over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt staan in uw werkplan. U moet zich aan deze afspraken houden.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.