Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Werk aan uw herstel

Werk mee aan medische behandelingen

U bent verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. U mag uw genezing niet belemmeren.

Voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt

Een WGA-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat uw weer eigen inkomsten heeft. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet werk aan mijn herstel?

Als u niet werkt aan uw herstel, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.