Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door

Voor het doorgeven van uw vakantie, maakt het uit of u een sollicitatieplicht heeft of niet.

Ik heb sollicitatieplicht

Heeft u sollicitatieplicht? Of heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen met uw arbeidsdeskundige. Uw vakantie mag uw re-integratie niet in de weg staan. Daarnaast kunnen wij u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht om met vakantie te gaan.
Let op: heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen ook met hem.

Wat gebeurt er als ik sollicitatieplicht heb en mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u sollicitatieplicht heeft en niet doorgeeft dat u op vakantie gaat, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Ik heb geen sollicitatieplicht

Heeft u geen sollicitatieplicht maar gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Voor vakantie of familiebezoek? Geef dit aan ons door met het formulier Wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft. Wij moeten minimaal 2 weken van tevoren weten dat u vertrekt. Zodat wij nog de mogelijkheid hebben om u op te roepen en te onderzoeken.
Let op: heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen ook met hem.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
Wat gebeurt er als ik geen sollicitatieplicht heb en mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u geen sollicitatieplicht en geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u een periode langer dan 4 weken buiten Nederland gaat doorbrengen? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Blijf bereikbaar

Hoeft u niet te solliciteren en gaat u korter dan 4 weken weg? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Blijft u met vakantie in Nederland? Dan hoeft u dat ook niet aan ons door te geven. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Woont u buiten Nederland en is uw situatie gewijzigd? Geef dit dan door aan UWV. U kunt dit telefonisch doen. Bel UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Of geef het door via het formulier Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering