Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Geef al uw (vrijwilligers)werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Geef ook uw vrijwilligerswerk door

Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming nodig van UWV. Maar geef het wel altijd aan ons door. Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn. UWV bekijkt of het vrijwilligerswerk past in de afspraken in uw werkplan. Wordt u begeleid door een re-integratiebureau? Geef het vrijwilligerswerk dan ook door aan uw begeleider.

UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u doet vrijwilligerswerk is. Is het werk dat u doet volgens UWV geen vrijwilligerswerk? Dan beoordelen wij of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Vrijwilligerswerk en volledige arbeidsongeschiktheid

Kunt u minder dan 20% van uw oude loon verdienen? En doet u vrijwilligerswerk? Dan moet u dit altijd aan ons doorgeven. Het maakt daarbij niet uit of u wel of geen (onkosten)vergoeding voor het vrijwilligerswerk krijgt.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Woont u buiten Nederland? Dan moet u gebruikmaken van het formulier Wijzigingen doorgeven buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WGA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan heeft u extra plichten.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik (vrijwilligers)werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit (vrijwilligers)werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.