Heeft u een brief gekregen met een beslissing? Een beslissing van UWV kan grote gevolgen hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat u begrijpt waarom we deze beslissing hebben genomen. Wij geven u graag extra uitleg. Een uitleg kan veel verduidelijken. Ook kunt u informatie waar wij geen rekening mee hebben gehouden aan ons doorgeven. In de brief met de beslissing leest u hoe u contact met ons opneemt.

Klachten

Als u niet tevreden bent over UWV kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor bellen met Klachtenservice van UWV, via 088 - 898 25 25. Of stuur een brief naar:

UWV
Klachtenservice 
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam

Bezwaar

Niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw WIA-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.