Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Ik ga verhuizen

Gaat u verhuizen? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven. Verandert uw leefsituatie door de verhuizing? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of scheiden? Geef dat dan wel door.

Let op: In de volgende 3 situaties geeft u wel uw nieuwe adres aan ons door:

  1. Als u uw post wil ontvangen op een ander adres dan uw woonadres. 
  2. Als u naar het buitenland verhuist.
  3. Als u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering of een Ziektewet-uitkering ontvangt.
Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft