Plichten en rechten met een IVA-uitkering

Mijn plichten met een IVA-uitkering

Geef al uw (vrijwilligers)werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn.

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Krijgt u een IVA-uitkering en doet u vrijwilligerswerk waar u geen vergoeding voor krijgt? Dat mag, voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming nodig van UWV. Maar geef het wel altijd aan ons door. Doe dit binnen 1 week nadat bij u bekend is dat u vrijwilligerswerk gaat doen. UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u doet vrijwilligerswerk is. Is het werk dat u doet volgens UWV geen vrijwilligerswerk? Dan beoordelen wij of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Geef het ook aan ons door in de volgende gevallen:

  • Als u een vergoeding krijgt voor vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 180 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.800 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.
  • Als u vrijwilligerswerk doet dat u eerder niet had kunnen doen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Woont u buiten Nederland? Dan moet u gebruikmaken van het formulier 'Wijzigingen doorgeven buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering'. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een IVA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik (vrijwilligers)werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit (vrijwilligers)werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.