Plichten en rechten met een IVA-uitkering

Klachten en bezwaar indienen

Bent u niet tevreden over UWV? Dan kunt u een klacht indienen. Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken.

Klachten

Als u niet tevreden bent over UWV kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor bellen met Klachtenservice van UWV, via 088 - 898 25 25

UWV
Klachtenservice 
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam

Bezwaar

Niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw IVA-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.