Plichten en rechten met een IVA-uitkering

Vanaf het moment dat u een IVA-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.