U hoeft niet te re-integreren als u een IVA-uitkering heeft. Maar misschien wilt u dat wel. Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Het kan ook zijn dat u zelf werk vindt. U hoeft dan geen toestemming aan UWV te vragen. Geef wel altijd aan ons door dat u weer gaat werken.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Wat gebeurt er als mijn baan stopt?

Bent u weer gaan werken, maar verliest u uw baan? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. De wekeneis telt dan niet.
Let op: Misschien wilt u dat uw loonheffingskorting anders wordt toegepast. Geef dit dan aan ons door.