Heeft u een IVA-uitkering, lukt het ook om te werken maar wordt u daarna werkloos? Dan kunt u meteen een WW-uitkering aanvragen. De wekeneis telt dan niet.
U vraagt een WW-uitkering aan via uwv.nl.