Als wij denken dat de verandering van uw gezondheid invloed heeft op uw mogelijkheden om te werken, is het mogelijk dat u een herbeoordeling krijgt. Dit betekent niet altijd dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit hangt af van de informatie die wij van u hebben.

Wanneer hoef ik niet te komen voor een gesprek?

Hebben wij voldoende informatie van u ontvangen om uw gezondheid en uw mogelijkheden om te werken opnieuw te beoordelen? Dan hoeft u niet te komen voor een gesprek. Wij gebruiken dan de informatie die wij al van u hebben voor onze herbeoordeling. Hebben wij toch nog wat extra informatie van u nodig? Of willen wij, met uw toestemming, nog wat informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. In dat geval nemen wij telefonisch contact met u op.

Wanneer nodigt UWV mij uit voor een gesprek?

Hebben wij meer informatie nodig om uw gezondheid en de mogelijkheden om te werken te beoordelen? Dan ontvangt u van ons een uitnodiging voor een gesprek. Dit kan een gesprek zijn met een arts of arbeidsdeskundige van UWV. Meestal krijgt u 2 gesprekken: met een verzekeringsarts en met een arbeidsdeskundige.