Als uw situatie niet verandert, krijgt u de IVA-uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt.