Hoe hoog is mijn WGA-uitkering?

Hoe hoog is de vervolguitkering (VVU)?

Kreeg u eerder een loongerelateerde uitkering of een loonaanvullingsuitkering? En krijgt u nu een vervolguitkering? Dan gaat uw inkomen mogelijk sterk omlaag. Er wordt namelijk niet meer uitgegaan van uw oude loon, maar van het minimumloon. De hoogte van uw vervolguitkering hangt af van uw percentage van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering

35 tot 45%

28% van het minimumloon

45 tot 55%

35% van het minimumloon

55 tot 65%

42% van het minimumloon

65 tot 80%

50,75% van het minimumloon

Uw percentage van arbeidsongeschiktheid staat in het rapport van de arbeidsdeskundige. Deze krijgt u toegestuurd na uw gesprek met de arbeidsdeskundige. Het kan zijn dat u minder verdiende dan het minimumloon. Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte. Dan berekenen we de uitkering wél aan de hand van uw oude loon.

Met de Rekenhulp voor een VVU-uitkering ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Werken betekent meer inkomen

Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Met de Rekenhulp voor een VVU-uitkering kunt u zien wat meer werken voor uw totale maandinkomen betekent. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw inkomen is. Werken is dus altijd gunstig voor de hoogte van uw inkomen.

Toeslag

Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Toeslag aanvragen als u een WIA-uitkering heeft