Hoe hoog is mijn WGA-uitkering?

Andere financiële zaken met WGA

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Heeft u op 1 juli recht op een WGA-uitkering? Dan krijgt u datzelfde jaar ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. Wij maken het bedrag eind september aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen. Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2020 is € 182,69 netto. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Krijgt u uw uitkering via een andere organisatie? Dan krijgt u de tegemoetkoming rechtstreeks via UWV.