Andere financiële zaken met IVA

Pensioenopbouw met een IVA-uitkering

Over uw IVA-uitkering bouwt u geen pensioen op. Heeft u een pensioenverzekering via uw (ex-)werkgever? Dan verandert er met uw uitkering waarschijnlijk wel iets in uw pensioenopbouw. U kunt misschien een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen van uw pensioenfonds. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Of de opbouw van uw pensioen bij het pensioenfonds kan toch doorgaan. U kunt hierover het beste contact opnemen met uw pensioenverzekeraar of pensioenfonds.

Ontvangt u (pre)pensioen? En komt dat voort uit werk naast uw uitkering? Dan berekenen wij de uitkering met het inkomen dat u kreeg vóór het (pre)pensioen.

Komt uw (pre)pensioen niét voort uit werk naast uw uitkering? Dan heeft dat geen invloed op uw IVA-uitkering.