Als mijn gezondheid verandert

Wie kan een herbeoordeling aanvragen?

Een herbeoordeling kan op verschillende manieren worden aangevraagd:

  • U kunt zelf een herbeoordeling aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw gezondheid is verbeterd of verslechterd.
  • Uw werkgever kan ook een herbeoordeling aanvragen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijfsarts heeft aangegeven dat uw mogelijkheden tot re-integreren zijn toegenomen of afgenomen.
  • Een verzekeraar of andere organisatie kan namens u of namens uw werkgever een herbeoordeling voor u aanvragen. Bijvoorbeeld als uw werkgever eigenrisicodrager is.
  • UWV kan besluiten u uit te nodigen voor een herbeoordeling. Bijvoorbeeld als het door nieuwe wetgeving nodig is om u opnieuw te beoordelen. Of als een arts eerder heeft vastgesteld dat u na een bepaalde periode opnieuw beoordeeld moet worden.