Als mijn gezondheid verandert

Wat is een herbeoordeling?

Tijdens de herbeoordeling beoordelen wij opnieuw uw mogelijkheden om te werken. 

Kunt u door de verandering van uw gezondheid meer of minder werken? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw WIA-uitkering. Ook is het mogelijk dat we samen met u uw re-integratietraject aanpassen. Na de herbeoordeling ontvangt u hierover binnen 8 weken een brief met onze beslissing.