Als mijn gezondheid verandert

Als er geen herbeoordeling nodig is

Of u een herbeoordeling krijgt, hangt af van de informatie over uw gezondheid die wij van u ontvangen hebben. Als wij denken dat de verandering in uw gezondheid invloed heeft op uw mogelijkheden om te werken, dan krijgt u een herbeoordeling. Maar niet altijd is een herbeoordeling nodig.

Er is geen herbeoordeling nodig als:

  • de informatie die u aan ons heeft doorgegeven gelijk is aan de informatie die wij al van u hebben;
  • de verandering van uw gezondheid volgens ons niet betekent dat uw arbeidsongeschiktheid is verandert.

Als een herbeoordeling niet nodig is, dan laten wij dit telefonisch weten.  Ook krijgt u een brief met onze beslissing.