WIA aanvragen als ik geen werkgever (meer) heb

U bent anderhalf jaar ziek en krijgt een Ziektewet-uitkering. De afgelopen periode heeft u er samen met UWV alles aan gedaan om weer aan het werk te gaan. Als dat niet is gelukt, of maar voor een deel, dan krijgt u na 2 jaar (104 weken) mogelijk een WIA-uitkering.

Blijkt dat u niet meer kunt werken, ook in de toekomst niet? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeval? Dan kan uw bedrijfsarts, arbodienst of de arts van UWV adviseren om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen.

U doet de aanvraag voor de WIA-uitkering online. Let op: voor de aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Vraag deze code eerst aan als u die nog niet heeft. Dit duurt namelijk enkele dagen.

Aanvragen WIA-uitkering