WIA aanvragen als ik een werkgever heb

Stap 1: WIA-documenten verzamelen

Met uw werkgever of de arbodienst stelde u een aantal documenten op over uw re-integratie. Bijvoorbeeld over wat u heeft gedaan om weer (meer) aan het werk te gaan. Deze documenten samen vormen uw re-integratieverslag.

U krijgt van de bedrijfsarts of arbodienst:

  • Probleemanalyse en eventuele Bijstellingen probleemanalyse. De Probleemanalyse vulde de bedrijfsarts in toen u 6 weken ziek was.
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts vulde dit formulier in toen u bijna 2 jaar ziek was.

Vraag uw werkgever om kopieën van:

  • Plan van aanpak. Dit stelde uw werkgever samen met u op toen u 8 weken ziek was.
  • (Eerstejaars)evaluatie. Dit formulier vulde uw werkgever samen met u mogelijk meerdere keren in. In elk geval toen u ongeveer een jaar ziek was. En mogelijk ook toen er op een ander moment nieuwe of gewijzigde afspraken over uw re-integratie werden gemaakt.
  • Eindevaluatie. Dit vulde uw werkgever samen met u in toen u bijna 1 jaar en 9 maanden ziek was.

Bewaar de kopieën voor uw eigen administratie.

Vervroegd WIA aanvragen

Doet u een vervroegde WIA-aanvraag, dan hoeft u maar 1 WIA-document op te vragen. Dat is de Verklaring van de bedrijfsarts of arbodienst. Als u dat document heeft, gaat u naar stap 2: WIA-aanvraagformulier invullen.

Ik heb niet alle WIA-documenten

Vraag de WIA-uitkering toch aan. Bij de aanvraag geeft u aan waarom er documenten ontbreken:

  • Als u de aanvraag niet volledig opstuurt omdat uw werkgever de documenten niet op tijd heeft gegeven, dan kan het zijn dat u de uitkering later krijgt. Uw werkgever moet dan langer uw loon doorbetalen.
  • Als er door uw eigen schuld documenten ontbreken, dan nemen wij uw aanvraag mogelijk niet in behandeling.