WIA-beoordeling van mijn re-integratie

Als het re-integratieverslag niet compleet is

Wij beoordelen uw aanvraag nog niet als het re-integratieverslag niet compleet is. U of uw werkgever ontvangt dan een brief, of we bellen. Wij vragen dan of uw werkgever de ontbrekende documenten alsnog online wil aanleveren. We kunnen door met uw aanvraag zodra wij de documenten ontvangen hebben.

Kunnen wij niet op tijd beslissen over uw aanvraag omdat we niet voldoende informatie hebben? En komt dat door uw werkgever? Dan moet uw werkgever uw loon langer doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal 1 jaar.