WIA-beoordeling van mijn re-integratie

Als er onvoldoende aan re-integratie is gedaan

Wij gaan niet verder met uw WIA-aanvraag als blijkt dat u of uw werkgever onvoldoende heeft gedaan aan uw re-integratie. Uw werkgever moet dan uw loon langer doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal 1 jaar.

U en uw werkgever krijgen hierover een brief. Daarin leest u ook wat uw werkgever nog moet doen om u weer aan het werk te helpen. Doet uw werkgever dat? Dan kan UWV uw werkgever toestemming geven om eerder te stoppen met de verplichte, verlengde loondoorbetaling. Stopt de verlengde loondoorbetaling? Dan gaan wij verder met uw WIA-aanvraag. U hoeft hiervoor niets te doen.