WIA-beoordeling van mijn re-integratie

Na uw WIA-aanvraag kijken wij eerst naar wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer (volledig) te laten werken. Heeft u bijvoorbeeld geprobeerd uw werk aan te passen? Of heeft uw werkgever u ander werk aangeboden? Wij kijken naar de hele periode; dus vanaf uw eerste ziektedag tot uw WIA-aanvraag.

Beoordeling via re-integratieverslag

Wij beoordelen uw re-integratie aan de hand van documenten als het Plan van aanpak WIA en de Probleemanalyse. Deze documenten zijn onderdeel van het re-integratieverslag (RIV). Als u en uw werkgever voldoende hebben gedaan, gaan wij verder met uw WIA-aanvraag. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts van UWV.

Ik heb geen werkgever (meer)

Heeft u geen werkgever vanaf het moment dat u ziek werd of ging u ziek uit dienst? Dan heeft u de afgelopen tijd samen met UWV al geprobeerd om weer aan het werk te gaan. U wordt na uw aanvraag uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van UWV.