Beslissing: ik krijg geen WIA-uitkering

U woont in of verhuist naar een niet-verdragsland

U heeft alleen recht op uitkering als u in Nederland of in een verdragsland woont.