Wij betalen uw WAZ-uitkering op de 23e van de maand. De precieze datums vindt u op Wanneer betaalt UWV mijn uitkering?. De bank heeft daarna meestal nog 3 werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Vraag dit dan eerst na bij uw bank.