Mijn situatie verandert tijdens WAO

Een nieuwe beslissing over mijn WAO-uitkering

Binnen 8 weken na de beoordeling nemen wij de beslissing over uw WAO-uitkering. U krijgt hierover een brief. In deze brief staat de hoogte van uw uitkering.