(Pre)pensioen en een WAO-uitkering

Welk pensioen hoef ik niet door te geven?

De volgende pensioenen hebben geen invloed op uw WAO-uitkering. U hoeft deze inkomsten dus niet aan ons door te geven.

  • Pensioen uit werk dat u deed voordat u een WAO-uitkering kreeg;
  • Pensioen dat begon voor 1 mei 2009; 
  • Afkoop van pensioen uit werk dat u deed voordat u een WAO-uitkering kreeg;
  • Nabestaandenpensioen; 
  • Pensioen van de partner; 
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (een ‘WAO-gatverzekering’).
Let op: ontvangt u een toeslag van UWV? Dan moet u deze pensioenen wel doorgeven. Twijfelt u of u een toeslag krijgt, kijk dan op uw betaalspecificatie.